...

پستهای اخیر

کفش ورزشی مناسب چه ویژگی هایی دارد؟

پوشیدن کفش های ورزشی مناسب برای فعالیت های ورزشی خاص می تواند علاوه بر راحتی فرد، به بهبود عملکرد وی نیز کمک کند و از همه مهمتر در پیشگیری از بروز صدمات مختلف تاثیرگذار است.فعالیت های ورزشی فشار زیادی را بر روی پا، مچ پا و ساق ها وارد می کنند. به فرض مثال دویدن و پریدن فشاری بر روی پا وارد می کنند که برابر با سه تا پنج برابر وزن بدن می</!--></!--></!--></!--></!-->…

پست های محبوب

1 از 3

راهنمای خرید

کفش ورزشی مناسب چه ویژگی هایی دارد؟

پوشیدن کفش های ورزشی مناسب برای فعالیت های ورزشی خاص می تواند علاوه بر راحتی فرد، به بهبود عملکرد وی نیز کمک کند و از همه مهمتر در پیشگیری از بروز صدمات مختلف تاثیرگذار است.فعالیت های ورزشی فشار زیادی را بر روی پا، مچ پا و</!--></!--></!-->…